Ürün Paketleme ile Rekabet Avantajı Yaratmak

Ambalaj ve ambalaj tasarımı, çeşitli “tüketici mallarının” pazarlanmasında önemli bir faktör haline geldi ve ürün faydalarının müşteriye iletilmesinde kilit bir role sahip oldu. Bu nedenle ürün ambalajı, pazarlama karmasındaki diğer değişkenlerle de ilgilidir. Bunlar şirketin kontrolündedir ve iş ortamındaki değişiklikleri karşılama araçlarıdır. Bununla birlikte, ambalaj tasarımı, iş ortamından gelen karmaşık bir dizi etkiye tabidir. Ana etkiler arasında, yeni teknoloji, malzeme geliştirme, lojistik gereksinimler, çevresel konular, tüketici tercihleri ​​ve pazarlama yönleri, pazarlama stratejisine ilişkin yönetim kararlarında kilit rol oynamaktadır. Farklı değişkenlerin önemi, tedarik zinciri boyunca aktörler arasında farklılık gösterir, ancak aynı zamanda tüketici endişeleri ve ürün güvenliği ile bağlantılıdır.

Dolayısıyla bu yazı, bir tedarik zincirindeki yeni zorlukların üstesinden gelmek için ambalaj tasarımının nasıl kullanılabileceğini ele almaktadır. Yine bu yazı ambalaj tasarımını yönlendiren faktörleri açıklar ve analiz eder ve böylece hızla değişen ve karmaşık bir tedarik zinciri içinde rekabet avantajı elde etmek için önerilerde bulunur.

Bu tür bir karmaşıklığı ortaya çıkarmak ve ambalaj tasarımının rolüne odaklanmak için, ilk olarak “ambalaj pazarı” içindeki farklı itici güçlerle ilgili sorunları tartışmak ve ikinci olarak da ambalaj ve alan içindeki itici güçler arasındaki arayüzü analiz etmek için bir çerçeve geliştirmek zorunda kaldık.  Analitik problemler “ambalaj piyasasının” doğasında vardır, çünkü ikincisi ambalaj malzemesine göre değişebilir. Perakende düzeyinde ambalaj malzemesinde bir değişiklik önemsiz olabilir, ancak ambalaj endüstrisinin arz tarafında ikame ürünler veya yeni girdiler açısından büyük bir etkiye sahiptir. Medyadan etkilenen son tüketiciler arasındaki tutumlardaki ani bir değişiklik, bu nedenle, plastik ve karton malzemeleri arasındaki fiili tüketimde bir kaymaya yol açabilir ve ambalaj endüstrisi üzerinde stratejik etkileri olabilir.

Bilim adamları ve şirketler tarafından belgelenen ve tüketici davranışında çeşitli değişikliklere neden olan bir dizi demografik ve yaşam tarzı faktörü vardır . Demografik faktörlerin sonuçları, yaşlanan bir nüfus ve daha küçük hanelerde yaşayan artan sayıda insandır. Hane büyüklüğü ve bileşimindeki bu değişiklikler, tüketici yaşam tarzındaki değişikliklere de yansımaktadır. Dışarıda yemek yiyen insan sayısı da batı toplumunda hatırı sayılır bir boyuta ulaştı. Yeni hizmetler ve paket servis tesisleri, tüketici davranışındaki değişikliklere katkıda bulunuyor. “Sağlıklı beslenme” ve kendi sağlığınızı korumak için spor yapmak toplumumuzun diğer fenomenleridir. Düşük maliyetli uçak biletleri ve daha fazla tatil de yeni tüketim kalıplarına katkıda bulundu. Hane büyüklüğü ve yaşam tarzındaki bu değişikliklerin, ambalaj endüstrisini de etkileyen tüketici davranışları üzerinde önemli sonuçları vardır.

Tüketici taleplerindeki ve ürün ve hizmet gereksinimlerindeki değişiklikler, tedarikçileri yeni çözümler üretmeleri için baskı altına almıştır. Bu aynı zamanda birçok ürün alanındaki güçlü rekabetle de desteklenmiştir. Perakendecilikteki ürün ve pazar yöneticileri, paketlerine lüks veya prestijli bir çekicilik kazandıran yeni tasarımlar ve daha yüksek baskı kalitesi için baskı yapmıştır.