KARRIÄR


Uzunlar Matbaa  accepterar sina anställda som företagets mest värdefulla tillgång och planerar den mest effektiva användningen av personalresurserna för företagets framgång och skapar den nödvändiga miljön för dess genomförande.

CV: ik@uzn.com.tr