Hållbarhetspolicy

Vårt mål är att tillgodose den växande efterfrågan på energi och produkter genom att optimera vårt bidrag till hållbar utveckling, för att
att möta nuvarande behov utan att kompromissa med kommande generationers behov. Vår affärspraxis är utformad för att skapa värde på både kort och lång sikt, maximera positiva effekter och minimera eventuella negativa effekter på samhället och miljön genom hela vår värdekedja genom etiskt och transparent
uppträdande.

Vi är fast beslutna att uppmuntra bästa praxis inom hållbarhet och att regelbundet se över dess prestanda.

Den förbinder sig också att identifiera och analysera förväntningarna hos
Bolagets olika intressenter, såsom dess aktieägare och
finanssamhället, anställda, kunder, partners, leverantörer, lokalsamhällen och samhället i stort.

Bolaget fastställer handlingsriktlinjer, i enlighet med våra värderingar, såsom respekt för mänskliga rättigheter, skydd av miljön, hälsa och säkerhet, energihushållning och kampen mot klimatförändringar, effektiv resursanvändning, mångfald, lika möjligheter, skatteansvar, förebyggande av olagligt beteende och kampen mot korruption. UZNPACK förstår att hållbarhet måste integreras i alla företagets verksamheter och organisationsnivåer, med tanke på dess intressenters perspektiv.